touTubefbInstagram icon

Охорона праці

Перелік нормативно-правових актів з охорони праці у ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»

пп

Найменування нормативного акта

Найменування чинного акта

Ким затверджений нормативний акт, дата затвердження

1.

Закон України «Про охорону праці».

 

Пост. Верх. Ради від 14.10.92р. №2695-ХІІ із змінами та доповненнями станом на 01 січня 2004р.

2.          

Кодекс Законів про працю України.

 

Постанова Верх. Ради №50 із змінами на 01.01.2007р.

3.

Закон України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

 

Постанова Верховної Ради, 1999р., №46-47 із змінами 2000-2003р.

4.

Закон України «Про пожежну безпеку».

 

Президент України 17.12.93р.

5.

Правила пожежної безпеки в Україні.

НАПБА.01.001-2004

Наказ Міністерства з НС України 19.10.04р. №126

6.

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

 

Міносвіти України, наказ від 30.09.98р. №348/70.

7.

Типове положення про службу пожежної безпеки.

 

Міністерство внутрішніх справ України, наказ від 12.04.95р. №220

8.

Положення про службу пожежної безпеки в училищі.

Типове положення про службу пожежної безпеки.

Директор училища

9.

Санітарні правила і норми.

 

Держсаннагляд

10.

Правила будови електроустановок., 1987р.

 

Міненерго СРСР 06.07.84р.

11.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

 

Держнаглядохоронпраці 0.00.-1.21-98

12.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

 

Мін.палива та енергетики України, наказ від 25.07.06 №258

13.

Правила експлуатації електрозахисних засобів.

ДНАОП 1.1.10-1.0701

Держ. департамент з нагляду за ОП та соціальної політики України, 05.06.2001р. наказ №253

14.

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.

1.1.10-1.0401

 

15.

Правила користування електричною енергією.

 

Постанова НКРЕ від 22.08.2002р. №928

16.

Правила захисту від статичної електрики

ДНАОП 0.00-1.29-97

Наказ Держкомітету України по нагляду за охороною праці від 22.04.97 №103

17.

Правила безпеки систем газопостачання України.

ДНАОП 0.00-1.20-98

Держнаглядохоронпраці від 01.10.97р. №254

18.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

 

Міносвіти і науки України, наказ від 01.08.01р.№563.

19.

Положення про організацію роботи з охорони праці в училищі.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

Директор училища

20.

Положення про атестацію робочих місць, щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці.

 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від   №  

21.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

Постанова Кабінету Міністрів від 01.08.92р. №442

22.

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

Міністерство праці України постанова №41 від 01.09.92р.

23.

Положення про систему управління охороною праці в училищі.

Типове положення про систему управління охороною праці.

Держнаглядохоронпраці

Директор училища

24.

Правила внутрішнього трудового розпорядку училища.

 

Директор училища

25.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 26.01.05р.

26.

Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці в училищі.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Директор училища

27.

Положення про навчання з питань охорони праці в ПТНЗ Київської області.

 

Управління освіти і науки, 2001р.

28.

Навчальний план і программа навчання працівників ПТНЗ з ОП, БЖД.

Навчальний план і программа навчання працівників установ, закладів, організацій і підприємств освіти і науки України з безпеки життєдіяльності

Директор училища

29.

Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 30.12.94р. №730

30.

Типове положення про службу охорони праці.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 15.11.04р. №255

31.

Положення про службу охорони праці училища.

Типове положення про службу охорони праці.

Директор училища

32.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 03.08.93р. №72

33.

Положення про комісію з питань охорони праці училища.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 03.08.93р. №72.

Загальні збори

34.

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від08.12.93р. №135.

35.

Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Загальні збори

36.

Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці.

 

Держнаглядохоронпраці України

37.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Директор училища

38.

Перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт.

Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Директор училища

39.

Перелік загально- училищних інструкцій з охорони праці.

Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Директор училища

40.

Перелік інструкцій з пожежної безпеки.

 

Директор училища

41.

Перелік посад, посадових осіб училища, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці.

Перелік посад, посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 26.01.05р. №15. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП

42.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 25.02.05р. №15

43.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою в училищі.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

Директор училища

44.

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

 

Мін.охорони здоров’я України, наказ від 31.03.94р. №46

45.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.

 

Мін.охорони здоров’я України, наказ від 22.03.96р. №59

46.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.

 

Мін.охорони здоров’я України, наказ від 10.12.93р. №241

47.

Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

 

Мін.охорони здоров’я України, наказ від 31.03.94р. №45

48.

Зміни, що вносяться до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’

 

Постанова Кабінету Міністрів від 02.2004р. №720

49.

Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів.

 

Постанова Кабінету Міністрів від 27.09.2000р. №1465

50.

Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд.

 

Постанова Кабінету Міністрів від 06.11.97р. №1238

51.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

 

Постанова Кабінету Міністрів від 25.08.2004р. №1112

52.

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

 

Міносвіти України і науки наказ від 31.08.2001р. №616

53.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

 

Постанова Кабінету Міністрів від 22.03.2001р. №270

54.

Типове положення про ПТК.

 

Міністерство внутрішніх справ України, наказ від 27.09.94р. №52

55.

Положення про пожежно-технічну комісію училища.

Типове положення про ПТК

Наказ директора училища

56.

Положення про добровільну пожежну дружину.

 

Міністерство внутрішніх справ України, наказ від 27.09.94р. №521

57.

Положення про дружини юних пожежних.

 

Президія добров.пожежн.Товариства України, протокол від 20.05.94р.№ 13/4

58.

Типове положення про кабінет охорони праці.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 18.07.97р. №191

59.

Положення про кабінет охорони праці училища.

Типове положення про кабінет охорони праці.

Директор училища

60.

Паспорт навчального кабінету охорони праці училища.

Положення про кабінет охорони праці училища.

Директор училища, розглянуто і схвалено на засіданні кафедри «Природничо-наукових і спеціальних дисциплін» протокол від 2006р.

61.

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

 

Державний Комітет України по нагляду за охороною праці , наказ від 29.10.96р. №170

62.

Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників і службовців вищих навчальних закладів.

 

Постанова Держкомітету СРСР від 12.02.81р. №47/П-2 із змінами від 21.08.85р. №289/П-8

63.

Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер роботи (витяг).

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97р. №1290

64.

Рекомендації щодо порядку надання працівникам за ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці.

 

Наказ Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97р. №7

65.

Порядок застосування списку виробництв цехів професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку.

 

Наказ Мінпраці та соціальної політики України від30.01.98р. №16

66.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97р. №346

67.

Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.98р. №45

68.

Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена зарплата.

   

69.

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.97р. №176 (у редакції постанови від 29.01.2003р. №141)

70.

Правила проведення туристських походів, експедицій та екскурсій з учнівською і студентською молоддю України.

 

Наказ Міносвіти України №52 від 03.03.93р.

71.

Положення про цивільну оборону.

 

Наказ Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002р. №27

72.

Типові правила охорони життя людей на водних об’єктах України.

 

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій 03.12.2001р. №272

73.

Про забезпечення безпечної та надійної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.97р. №409

74.

Положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.97р. №409

Директор училища

75.

Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд.

 

Спільний наказ Держнаглядохоронпраці та Держбуду України №32-288 від 27.11.97р.

76.

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. Робочого часу.

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996р. №59

77.

Порядок опрацювання і затвердження директором нормативних актів про охорону праці, що діють в училищі.

 

Директор училища

78.

Порядок розробки, погодження, затвердження і реєстрації посадових інструкцій, інструкцій по охороні праці, безпеки праці, електробезпеки, пожежної безпеки в училищі.

 

Директор училища

79.

Положення про службу енергопостачання.

 

Директор училища

80.

Положення про функціональні обов’язки відповідального за електробезпеку.

 

Директор училища

Інженер з ОП                                                             В.О.Дольна

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: