touTubefbInstagram icon

Нормативно-правове забезпечення

НПЗ

Закони України

Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998 № 103/98-ВР;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III.

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження здобувачами освіти професійно-технічних закладів освіти виробничого навчання та виробничої практики від 7 червня 1999 р. N 992;

Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практикивід 26 червня 2013 р. № 503;

Питання стипендіального забезпечення від 12 липня 2004 р. № 882;

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням від 27 серпня 2010 р. N 784;

Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них від 22 липня 2015 р. № 645;

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності від 27 серпня 2010 р. № 796;

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг від 8 серпня 2007 р. № 1019;

Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти від 17 квітня 2019 р. № 331;

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 від 11 березня 2020 р. № 211.

Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України від 14.05.2013 № 499;

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах від 30.05.2006 № 419;

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту N 201/469 від 31.12.98;

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах № 459 від 14 червня 2001 року;

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти від 26.12.2017 № 1669;

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти від 28.12.2019 № 1646;

Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти від 26 лютого 2020 р №293.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: