touTubefbInstagram icon

Охорона праці

Скарбничка дидактичних прийомів при викладанні предмету "Охорона праці" в ДНЗ київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу

P4280281P4280305DSC01197

DSC07554DSC01964

Питання і відповіді на білети з охорони праці для педагогічних працівників

1. Поняття про охорону праці.

- Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

2. Хто забезпечує пожежну безпеку на підприємстві, організації, установі?

- Керівник підприємства, організації, установи.

3. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки,що сталися з працівниками:

- під час виконання трудових (посадових) обов’язків.

4. Розмір одноразової допомоги потерпілому на виробництві, якщо нещасний випадок стався в разі невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці може зменшеним:

- не більше на 50℅.

5. Про присвоєння І групи по електробезпеці :

- оформляється в журналі інструктажів з питань охорони праці.

6. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці ?

- Має право.

 7. Чи можуть залучатися вагітні жінки до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні?

- Не можуть.

8. Гігієна праці це :

- комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров’я працівників, профілактики несприятливого впливу виробничого середовища і трудового процесу.

9. Хто затверджує перелік професій і посад, які звільняються від первинного інструктажу ?

- Роботодавець за узгодженням з державним інспекторомпо нагляду за охороною праці.

10. Організаційними заходами охорони праці є :

- правильна навченість працівників, чітке та своєчасне проведення інструктажів та контролю знань з охорони праці.

11. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці не менш як :

- один раз на рік.

12. Комісія з розслідування повинна розслідувати обставини і причини нещасного випадку і скласти акт по формі Н-1 на протязі :

- 3-х діб.

13. Розмір відшкодування моральної шкоди не може перевищувати :

- 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

14. Чи дозволяється особам молодшим 18 років присвоювати групу по електробезпеці вище ІІ ?

- Не дозволяється.

15. До аварії І категорії відносяться аварії :

- внаслідок яких загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.

16. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати :

- 40 годин на тиждень.

17. Медичний огляд працівників певних категорій проводиться за кошти :

- роботодавця.

18. Перевірка знань посадових осіб проводиться :

- не рідше одного разу на 3 роки.

19. Служба охорони праці підпорядкована :

- роботодавцю.

20. Переносні вогнегасники повинні розміщуватись шляхом :

- навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.

21. Роботодавець повинен розглянути і затвердити акт за формою Н-1 після закінчення розслідування протягом :

- 1 доби.

22. У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не менше :

- п’ятирічного заробітку потерпілого.

23. Журнал перевірки знань з електробезпеки зберігається :

- 3 роки після останнього запису.

 24. Управління охороною праці на підприємстві здійснює :

- роботодавець.

25. Роботою в нічний час вважається робота :

- з 10-ти годин вечора до 6-ти годин ранку.

26. Що означає термін «Тяжкість праці» ?

- Характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи

м’язів і відображає фізіологічні затрати внаслідок переважаючого фізичного навантаження.

27. Хто повинен розробляти інструкції по охороні праці на виробництві ?

- Безпосередній керівник робіт.

28. При якій кількості найманих працівників у трудовому колективі укладається колективний договір (угода) ?

- Незалежно від кількості працюючих.

29. У якому напрямку повинні відчинятись двері на шляхах евакуації ?

- В напрямку виходу з будівель (приміщень).

30. За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками :

- під час прямування на роботу чи з роботи на власному транспортному засобі, який не використовується в інтересах підприємства.

31. При пред’явленні акта про нещасний випадок МСЕК проводиться огляд потерпілих за направленням :

- роботодавця.

32. Електроустановки по умовам електробезпеки розділяються Правилами будови електроустановок на :

- електроустановки до 1000 В і електроустановки вище 1000 В.

33.   Технічно оформлені матеріали розслідування аварії підприємство надсилає прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні :

- в п’ятиденний термін після закінчення розслідування.

34. Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку ?

- Можуть на свій розсуд.

35. Контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків здійснюють :

- органи державного нагляду за охороною праці.

36. Цільовий інструктаж з охорони праці проводить :

- безпосередній керівник робіт.

37. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою) працівникам пільги і компенсації не передбачені чинним законодавством ?

- Може.

38. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться :

- в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

39. Карти обліку профзахворювань зберігаються в санепідемслужбі та МОЗ протягом :

- 45 років.

40. Витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілому відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена висновками :

- медико-соціальної експертної комісії.

41. Наряд на виконання робіт в електроустановках видається на термін:

- не більше 15 днів.

42. В чому полягає головна мета розслідування нещасних випадків ?

- Визначення причини нещасного випадку.

43. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше :

- як 42 години.

44. Чи видаються засоби індивідуального захисту (гумовий килимок, захисні окуляри тощо) якщо вони не вказані в типових галузевих нормах ?

- Видаються в залежності від характеру роботи.

45. Інструкції видаються працівникам на руки під розписку :

- безпосереднім керівником робіт.

46. До органів державного нагляду за охороною праці відноситься :

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

47. Де можуть зберігатися легкозаймисті та горючі рідини ?

- В будівлях або на майданчиках під навісами.

48. Акт по формі Н-1 зберігається протягом :

- 45 років.

49. Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків подаються :

- акт розслідування нещасного випадку.

50. Давати дозвіл на підготовку робочих місцьі на допуск в електроустановках до 1000 В мають право працівники з групою по електробезпеці :

- ІУ групою.

51. Хто дає дозвіл на початок роботи підприємства ?

- Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

52. Види стягнень за порушення трудової дисципліни :

- догана, звільнення.

53. Хто забезпечує нагляд за станом гігієни праці на виробництві ?

- Спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни.

54. Строк дії інструкції з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою :

- 3 роки.

55. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати :

- роботодавець.

56. Які основні вимоги до відкритих майданчиків, на яких зберігаються ЛЗР і ГР у тарі ?

- Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 0,5 м.

57. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше :

- 10 робочих днів.

58. Одноразова допомога виплачується потерпілому з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності :

- в місячний термін.

59. Відповідальним за електрогосподарство в електроустановках напругою до 1000 В може бути особа з групою по електробезпеці :

- ІУ.

60. Акт розслідування нещасних випадків невиробничого характеру складається :

- кількість примірників визначається в кожному окремому випадку.

61. За роботи в надурочний час :

- оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.

62. Комісія з питань охорони праці підприємства може утворюватися на підприємстві :

- кількість працюючих не має значення.

63. Позаплановий інструктаж проводиться :

- при перерві в роботі виконання робіт більше, ніж 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

64. Якщо працівник ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду то роботодавець :

- має право притягнути до дисциплінарної відповідальності і зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

65. Тимчасові споруди, кіоски, ларки тощо повинні розміщуватись від інших будівель і споруд на відстані не менше :

- 10 м.

66. Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника потерпілого чи роботодавця своєчасно не повідомили, розслідується після заяви потерпілого :

- протягом місяця після її одержання.

67. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають особи, які перебувають на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання :

- діти, які не досягли 16 років.

68. Право видачі нарядів-допусків та розпоряджень в електроустановках напругою до 1000 В надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу по електробезпеці :

-ІУ.

69. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру проводиться протягом :

- 10 календарних днів.

70. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди профспілкового органу допускається при :

- поновлені на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

71. При виході з ладу спецодягу до закінчення строку носки не з вини робітника :

- роботодавець зобов’язаний замінити його за свій рахунок.

72. Інструкції з охорони праці переглядаються до закінчення термінів, зазначених в «Положенні про розробку інструкцій…» :

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці.

73. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати працівникам пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством ?

- Може за свої кошти за колективним договором (угодою, трудовим договором).

74. Чи можна зберігати спільно з іншими товарами парфуми, аерозольні упаковки, сірники та інші товари, які мають підвищену пожежну небезпеку ?

- Не можна.

75. Ким розслідується і береться на облік нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання свого керівника ?

- Розслідується підприємством, де стався нещасний випадок за участю представника підприємства, працівником якого є потерпілий і на облік береться підприємством, працівником якого є потерпілий.

76. В який термін Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає справу про страхові виплати ?

- Десятиденний строк.

77. Чи допускаються без позачергової перевірки знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», працівники, які порушили ці правила ?

- Не допускаються.

78. При одержанні травми при слідуванні на роботу чи з роботи на громадському транспорті складається акт :

- акт за формою НТ.

79. До якого віку молодь повинна проходити щорічний обов’язковий медичний огляд ?

- До 21 року.

80. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва роботодавець може замінювати один вид спецодягу на інший при погодженні :

- з уповноваженим найманими працівниками особи з охорони праці.

81. Вступний інструктаж проводиться :

- спеціалістом служби охорони праці.

82. В яких випадках за робітником зберігається середній заробіток за період простою не з вини працівника ?

- Якщо створилася виробнича ситуація , небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують.

83. Які вогнегасники краще всього використовувати у приміщеннях з електронно-обчислювальною технікою, у тому числі з ПЕОМ ?

- Вуглекислотні вогнегасники.

84. Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконував роботи під керівництвом посадових осіб свого підприємства на виділених територіях, дільницях на іншому підприємстві :

- розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.

85. Акт по формі Н-5 складається :

- в трьох примірниках.

86. Безпечним для людини вважається змінний струм :

- до 10 мА.

87. Чи може власник видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки носіння ?

- Може .

88. Надурочні роботи не можуть перевищувати :

- 120 годин на рік.

89. Строк носіння спецодягу, який був у користуванні :

- встановлюється власником за погодженням з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці.

90. Перелік посад і професій, які повинні проходити стажування визначається :

- керівником.

91. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право :

- безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці.

92. У яких приміщеннях можуть зберігатися речовини, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали тощо) ?

- Вони повинні зберігатися в сухих добре вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом.

93. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки :

- групові, які сталися одночасно з двома і більше працівниками.

94. У разі позбавлення потерпілого волі страхові виплати :

- перераховуються на спеціальний рахунок.

95. Періодична перевірка знань для електротехнічного персоналу, безпосередньо обслуговуючого діючі електроустановки проводиться :

- один раз на рік.

96. Комісія з розслідування аварій зобов’язана розслідувати і скласти акт за встановленою формою протягом :

- 10 робочих днів.

97. Чи дозволяється залучати працівників молодше 18- ти років до робіт у вихідні дні ?

- Не дозволяється.

98. Хімчистка, прання, обезпилення тощо спецодягу повинні здійснюватись роботодавцем за його рахунок в строки :

- що встановлені з урахуванням виробничих умов за погодженням з представниками трудового колективу і органами санітарного нагляду.

99. Після закінчення стажування (дублювання) працівник допускається до самостійної роботи наказом (розпорядженням) :

- роботодавця.

100. Посадова особа має право оскаржити рішення про стягнення штрафу за порушення законодавства про охорону праці :

- в місячний строк.

101. На якій відстані від газових приладів слід встановлювати меблі та інші предмети з горючих матеріалів ?

- не ближче 0,2 м.

102. Нещасні випадки, що сталися з водіями під час перебування у рейсі розслідуються :

- підприємством, працівником якого є потерпілий.

103. Розмір витрат, необхідних на побутове обслуговування не може бути меншим :

- 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.

104. У переносних світильників, що експлуатуються слід періодично проводити вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 1000 В не рідше :

- одного разу на 6 місяців.

105. Гранично допустима вага вантажу в кілограмах при підійманні і переміщенні вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) для жінок не повинна перевищувати :

- 10 кг.

106. Чи зобов’язаний власник при наданні жінкам відпусток у зв’язку з вагітністю і родами приєднати щорічну відпустку ?

- Може за її заявою.

107. Порядок списання і використання засобів індивідуального захисту встановлюється :

- власником.

108. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих на підприємстві інструкцій вимогам чинного законодавства покладається :

- на службу охорони праці підприємства.

109. Рішення комісії з питань охорони праці підприємства :

- мають рекомендаційний характер.

110. Чи дозволяється використовувати на виробництві речовини та матеріали (в тому числі імпортні), на які відсутні характеристики пожежної небезпеки ?

- Не дозволяється.

111. Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного випадку, зберігається на підприємстві не менше :

- двох років.

112. Моральна шкода відшкодовується на підставі :

- відшкодовується за заявою потерпілого.

113. Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які використовують найману працю зараховуються :

- до державного бюджету.

114. Безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва в роботі після звільнення не перевищила :

- трьох місяців.

115. Строки носіння чергових засобів індивідуального захисту :

- не повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що видаються в індивідуальне користування згідно з Типовими нормами.

116. В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин :

- забороняється.

117. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів підприємства проводиться :

- службою охорони праці.

118. Несплата юридичними чи фізичними особами, які використовують найману працю, штрафу за порушення законодавства про охорону праці тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі :

- 2% за кожний день прострочення.

119. Чи можна зберігати у приміщеннях складів, які розміщені у будівлях іншого призначення, товари на основі ЛЗР та ГР
(фарби, розчинники, інші пожеженебезпечні товари побутової хімії) ?

- Не можна.

120. Головою комісії по розслідуванню нещасного випадку призначається :

- керівник (спеціаліст) служби охорони праці.

121. Страхові виплати, які своєчасно не одержав потерпілий, проводяться за минулий час, але не більше як :

- за три роки з дня подання заяви.

122. Чи можна для зниження напруги живлення переносних електросвітильників використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та реостати ?

- Не можна.

123. Гранично допустима вага вантажу в кілограмах при підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом зміни для жінок не повинна перевищувати :

- 7 кг.

124. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше :

- шести місяців з дня вчинення проступку.

125. Спеціальний одяг з прогумованих тканин та гумове взуття повинні зберігатись в затемнених приміщеннях при температурі :

- від +5°С до +20°С.

126. Первинний і повторний інструктажі з охорони праці проводить :

- безпосередній керівник робіт.

127. Фінансування охорони праці на підприємстві здійснюють :

- роботодавець.

128. Чи дозволяється розміщувати у житлових та громадських будинках склади з пожежонебезпечними товарами, речовинами тощо ?

- Не дозволяється.

129. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником під час виконання ним трудових обов’язків :

- під час приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання засобів особистої гігієни.

130. Витрати на спеціальний медичний догляд відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена :

- висновками медико-соціальної експертної комісії.

131. Після перевірки знань кожний працівник повинен пройти стажування на робочому місці тривалістю не менше :

- двох тижнів.

132. На підставі чого робітникам на роботах з шкідливими умовами праці надається лікувально-профілактичне харчування ?

- На підставі переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживати лікувально-профілактичне харчування.

133. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється після прийняття на роботу не пізніше :

- 5 днів.

134. Час користування теплим спеціальним одягом і спеціальним взуттям встановлюється з урахуванням місцевих і кліматичних умов :

- роботодавцем спільно з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці.

 135. Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві для робіт без підвищення небезпеки проводиться :

- не рідше одного разу на п’ять років.

136. Дія Закону України «Про охорону праці» поширюється :

- на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю та на всіх працюючих.

137. Чи дозволяється використання безпосередньо у складських приміщеннях побутових електронагрівальних приладів ?

- Не дозволяється.

138. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учнями і студентами навчальних закладів, які проходили виробничу практику або виконували роботу під керівництвом майстра в/н на виділеній підприємством дільниці :

- розслідуються і беруться на облік навчальним закладом.

139. При визначенні розмірів витрат на спеціальний медичний догляд ступінь вини потерпілого в ушкодженні його здоров’я :

- не враховується.

140. Систематичну роботу з електротехнічним персоналом повинні організовувати і особисто контролювати :

- особа відповідальна за електрогосподарство.

141. Роботодавець має право оскаржити рішення про стягнення штрафу в судовому порядку :

- в місячний термін.

142. Чи допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років ?

- Не допускається.

143. На роботах зв’язаних із забрудненням видається мило :

- 400 г на місяць.

144. Перевірка знань правил охорони праці посадових осіб проводиться :

- раз в три роки.

145. Комісія з питань охорони праці на підприємстві :

- може створюватись за рішенням трудового колективу.

146. Вогнегасники допущені до введення в експлуатацію повинні мати:

- облікові (інвентарні) номери, за прийнятою системою нумерації. Пломби на пристроях ручного пуску. Бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.

147. Роботодавець організовує розслідування причин кожного випадку профзахворювання з моменту одержання повідомлення :

- протягом 10 робочих днів.

148. Документи про відшкодування шкоди передаються до архіву після припинення відшкодування :

- через два роки.

149. На корпусах електроінструмента слід зазначати :

- інвентарні номери і дати наступних перевірок.

150. Підприємство, де сталася аварія після закінчення розслідування надсилає матеріали розслідування прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні :

- в п’ятиденний термін.

151. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства проводиться :

- в день звільнення.

152. Засоби індивідуального захисту, що видаються працівникам вважаються власністю :

- підприємства.

153. До ІІ категорії належать аварії, внаслідок яких :

- загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб.

154. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну дії своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки :

- за рішенням загальних зборів трудового колективу, котрим його було обрано.

155. На ділянках території підприємств, де можливі скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого транспорту :

- не дозволяється.

156. Контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування профзахворювань здійснюють :

- установи державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

157. В яких випадках фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах ?

- Навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку.

158. В електроустановках напругою до 1000 В всі операції з встановлення і зняття заземлень дозволяється виконувати одній особі з числа оперативних працівників :

- з групою по електробезпеці ІІІ.

159. Де вивішуються правила внутрішнього трудового розпорядку ?

- В цехах (відділах) на видному місці.

160. Що вважається прогулом ?

- відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, без поважних причин.

161.Строки носіння чергових ЗІЗ у кожному конкретному випадку встановлюються :

- роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.

162. Видача інструкцій з охорони праці керівникам структурних підрозділів підприємства проводиться :

- службою охорони праці.

163. Чи обов’язково на підприємстві обирати уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці ?

- обов’язково.

164. Який основний законодавчий акт у галузі пожежної безпеки в Україні ?

- Закон України «Про пожежну безпеку».

165. Чи має право потерпілий брати участь в спеціальному розслідуванні нещасного випадку ?

- Має.

166. Скільки днів оплачується роботодавцем в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку ?

- Перші 5 днів.

167. Мінімальний стаж роботи працівників без спеціальної освіти з групою по електробезпеці ІІ для одержання ІІІ групи :

- 2 місяці.

168. Особа, на яку накладено штраф за порушення законодавства про охорону праці, вносить його :

- в касу підприємства за місцем роботи.

169. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом місце роботи зберігається :

- до відновлення працездатності.

170. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту покладається :

- роботодавця.

 171. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник повинен пройти повторне навчання та повторну перевірку знань :

- протягом місяця.

172. Державне управління охороною праці здійснюють :

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

173. Ширина шляхів евакуації повинна бути :

- не менше 1 м.

174. Перший примірник акта розслідування профзахворювання зберігається на підприємстві :

- протягом 45 років.

175. Сума одноразової страхової виплати визначається :

- із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток вирати професійної працездатності.

176. Працівники, що припустили порушення Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів :

- без позачергової перевірки знань до роботи в електроустановках не допускаються.

177. Залучення інвалідів до робіт у нічний час :

- не допускається.

178. Чи допускається при простої переведення кваліфікованих працівників на некваліфіковані роботи ?

- Не допускається.

179. Нагляд і контроль за виконанням роботодавцем вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюють :

- органи державного нагляду і служби охорони праці виконавчої влади.

180. Роботодавцям надається право своїм наказом звільняти працівників від проходження стажування працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше :

- 3 років.

181. Чи проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці на прохання працівників ?

- Проводиться.

182. У яких випадках необхідно розробляти плани (схеми) евакуації людей у випадку пожежі ?

- У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб.

183. У який термін з дня підписання акта спеціального розслідування роботодавець повинен його розглянути і прийняти відповідні заходи ?

- Протягом п’яти днів.

184. Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюється :

- лікарсько-консультаційною комісією.

185. Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду електроустановки з дозволу :

- особи відповідальної за електрогосподарство.

186. Чи допускається залучати інвалідів до надурочних робіт ?

- Не допускається.

187. Тривалість робочого часу для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці :

- не більше як 36 годин на тиждень.

188. Порядок зберігання зимового спецодягу і спецвзуття в теплу пору року визначається:

- роботодавцем.

 189. Чи дозволяється повторна перевірка знань при незадовільних результатах при перевірці знань працівника після цільового інструктажу ?

- Не допускається.

190. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці ?

- Має.

191. Чи дозволяється розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень у підвальних та цокольних поверхах ?

- Не дозволяється.

192. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником :

- при прямуванні до місця відрядження відповідно до завдання про відрядження.

193. Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, то :

- оплата проводиться за кожним видом.

194. В усіх електроустановках під час виконання робіт за розпорядженням, оформлення переведення на інше робоче місце :

- не вимагається.

195. Чи може страховий експерт з охорони праці складати протоколи про адміністративні правопорушення ?

- Може у випадках передбачених законодавством.

196. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати :

- 5 годин.

197. У випадку пропажі ЗІЗ у встановлених місцях їх зберігання з незалежних від працівника причин :

- роботодавець зобов’язаний видати працівникові інший придатний для використання спеціальний одяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

198. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці :

- не менше 5 років.

199. Чи дозволяється приймати на роботу неповнолітніх без попереднього медичного огляду ?

- Не дозволяється.

200. Які приміщення допускається не оснащувати вогнегасниками ?

- Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 100 м².

 201. Розслідування нещасного випадку невиробничого характеру проводиться протягом :

- 10 календарних днів.

202. Виплата суми страхових виплат проводиться щомісячно :

- в дні встановлені Фондом соціального страхування.

203. Чи не забороняється припинення чергування по обслуговуванню електроустановок без здачі зміни ?

- Забороняється.

204. Несплата штрафу за нещасний випадок у зазначений законодавством термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі :

- 2 % за кожний день прострочення.

205. Чи має право роботодавець вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором ?

- Не має.

206. Чи не забороняється зберігання ЗІЗ у приміщення разом з кислотами, лугами, розчинниками та інше ?

- Забороняється.

207. Програми попереднього спеціального навчання розробляються відповідними службами підприємства та затверджується :

- роботодавцем.

208. Чи забороняється залучити неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми?

- Забороняється.

209. Що розуміють під поняттям «вогнегасник» ?

- Це переносне чи пересувне обладнання для гасіння пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.

210. Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення потерпілого від нещасного випадку без направлення підприємства повинен повідомити роботодавця підприємства, де працює потерпілий:

- протягом доби після звернення.

211. Хто надає допомогу потерпілому у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю ?

- Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

212. Огляд електроустановок не електротехнічними працівниками та екскурсії, за наявністю дозволу керівництва підприємства, можуть проводитись під наглядом працівника :

- з групою ІУ, який має право одноосібного огляду.

213. Чи може страховий експерт з охорони праці брати участь у роботі комісій з перевірки знань з охорони праці працівників підприємства ?

- Може.

214. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше :

- шести місяців з дня вчинення проступку.

 215. Роботодавець при видачі працівникам таких засобів індивідуального захисту, як респіратори, протигази та інше повинен :

- проводити навчання і перевірку знань працівників правил користування і найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.

216. Контроль за виконанням вимог «Типового положення про навчання з питань охорони праці» здійснюють :

- служби охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.

217. При опіках другого ступеня (пухирі) :

- обпечене місце обробляють 3%-ним розчином марганцевокислого калію або 5%-ним розчином таніну..

218. При попаданні кислоти на шкіру необхідно :

- ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв, а після цього промити 5%-ним розчином питної соди.

219. З яких двох основних процедур складається оживлення людини ?

- Відновлення дихання (штучне дихання) та серцевої діяльності (зовнішній масаж серця).

220. При забитті необхідно :

- прикласти «холод» і накласти тугу пов’язку.

221. При опіках шкіри кислотою :

- роблять примочки (пов’язки) розчином питної соди (одна чайна ложка соди на склянку води).

222. На який термін може накладатися джгут при холодній погоді ?

- Не більше, ніж на 1 годину.

223. При підозрінні перелому хребта необхідно :

- потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям вниз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався.

224. Оживлення (штучне дихання) проводиться :

- до прибуття медичних працівників (швидкої допомоги).

225. При попаданні кислоти в порожнину рота необхідно :

- порожнину рота полоскати 5%-ним розчином питної соди.

226. При ураженні електричним струмом потерпілого необхідно :

- звільнити від дії струму і якщо він у свідомості йому необхідно забезпечити повний спокій до появи лікаря.

227. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно :

- туго забинтувати груди чи стягти їх рушником під час видиху.

228. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора :

- розпиленим 10%-ним розчином питної соди.

229. Чи можна видаляти з рани пісок, землю, згустки крові?

- Не можна.

230. Що треба робити, якщо в роговицю ока потрапило інородне тіло ?

- Накласти на око суху стерильну пов’язку і направити потерпілого в лікувальний заклад.

231. При закритому переломі необхідно :

- накласти шину.

232. При пораненні необхідно :

- розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься в ньому на рану і зав’язати її бинтом..

233. Потерпілого з пошкодженою грудною клітиною треба переносити:

- в полу сидячому положенні підклавши під спину одяг.

234. При отруєнні сірчистим газом :

- промити носа та полоскати ротову порожнину слабим розчином соди, дати спокій.

235. Якщо оживлення виконує одна людина, то за хвилину слід виконати не менше :

- 60 натиснень та 12 вдувань.

236. При отруєнні аміаком через дихальні шляхи :

- необхідно вдихати теплі водяні пари з добавленням оцту чи декількох кристалів лимонної кислоти, давати пити тепле молоко.

237. Перша допомога при укусі змії :

- потерпілого покласти, до укушеної руки чи ноги прибинтувати шину, давати йому велику кількість гарячого чаю, 15-20 крапель валеріани на півсклянки води, направити в лікарню.

238. Ваші дії при непритомності :

- непритомного покласти на спину, трохи підняти нижні кінцівки (на 15-20 см), вивільнити шию і груди від одягу, поплескати по щоках, помити обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирний спирт.

239. Якщо кислота чи луг попали на шкіру через одяг, то необхідно :

- спочатку треба змити їх з одягу, а потім обережно розрізати і зняти з потерпілого мокрий одяг, після чого промити шкіру.

 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: