touTubefbInstagram icon

Охорона праці

В кабінеті ОП розширився арсенал засобів навчання, повсякденно або потемно застосовуваних у навчально-виховній роботі.

Підвищення якості викладання тісно зв’язане з удосконаленням його методики, що, у свою чергу, залежить і від застосування широкого комплексу ТЗН.

Найбільш ефективні методи викладання пов’язані із застосуванням ТЗН. Вони покликані підвищувати продуктивність праці в навчанні і застосовуються для підвищення ефективності викладання та набуття учнями знань, умінь і навичок.

Досвід використання ТЗН показує, що застосування їх:

- активізує різні методи навчання;

- поліпшує форми й умови передачі;

- підсилює дієвість контролю знань та засвоєння навчального матеріалу;

- поліпшує умови прищеплювання учням практичних навичок.

Перелік технічних засобів навчання у кабінеті ОП

  1. Телевізор LG.технічні засоби
  2. Відеомагнітофон FUHAI.
  3. DVD.
  4. Комп’ютер SAMSUNG.
  5. Принтер «Canon».
  6. Ксерокс FC 108.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: