touTubefbInstagram icon

Охорона праці

В процесі навчальної діяльності ми керуємось принципом:

“Від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики.”

Практично, це досягається:

- правильною постановкою демонстраційного експерименту;

- проведенням практичних занять;

- застосуванням на заняттях різноманітних технічних засобів навчання;

- застосуванням наочних засобів.

Кабінет ОП є основною навчально-матеріальною базою для проведення позакласної роботи з учнями і організації різних заходів, що сприяють поглибленому вивченню дисципліни.

Основою діяльності кабінету ОП є надання допомоги учням у більш глибокому вивченні дисципліни та формуванні наукового світогляду.

В училищі створені відповідні умови для роботи кабінету ОП передбачені навчальними планами. Адже навчальний план служить юридичною підставою для організації роботи кабінету.

Приміщення, де розташовано кабінет, знаходиться на третьому поверсі під №34. Обладнане спеціальними меблями, наочним інвентарем, інструментами і матеріалами, засобами індивідуального захисту.

В кабінеті проводяться:

- теоретичні заняття;

- самопідготовка учнів до заняття;

- робота гуртка з ОП за планом;

Кабінет ОП добре оснащено, правильно оформлено, що дає підстави на належному рівні опрацьовувати навчальний матеріал та досягати плідних результатів. Обладнаний на належному рівні, кабінет ОП дає можливість максимально зручно поєднувати роботу викладача та здійснювати наочний експеримент, органічно зв’язаний з ходом заняття.

 001002003

Організація методичної роботи навчального кабінету ОП

Висока якість підготовки фахівців ДНЗ «Київське ОВПУХТРС» полягає у забезпеченні здорових і безпечних умов трудової діяльності спеціалістів і потребує корінної зміни ставлення їх до питань охорони праці.

ДНЗ «Київське ОВПУХТРС» покликане забезпечити майбутнього спеціаліста знаннями, уміннями і навичками безпечної професійної діяльності, зокрема:

- під час виконання управлінських дій;

- при проектуванні чи розробці нових процесів;

- виконанні конкретних виробничих дій, технологічних операцій.

Випускники училища вміють використовувати закони та інші нормативно-правові акти, галузеву нормативно-технічну документацію,засоби з ОП для того, щоб:

- розробляти організаційно-технічні заходи,які забезпечують безпечне  виконання робіт:

- готувати робочі місця для безпечного виконання робіт, обслуговування, експлуатації, використання, ремонту обладнання;

- організовувати та контролювати безпечне виконання робіт;

- застосовувати на практиці індивідуальні та колективні засоби захисту працюючих;

- виконувати вимоги норм безпечної експлуатації устаткування та обладнання, застосування пожежо- та вибухонебезпечних і отруйних матеріалів і речовин, що використовуються при виконанні робіт;

- забезпечувати протипожежну безпеку об’єктів;

- вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння;

- дотримуватися правил особистої гігієни та втілювати заходи з дотриманням вимог виробничої санітарії, поліпшення умов праці на робочих місцях.

Навчальними програмами з предмета «Охорона праці» та дисциплін: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Безпека життєдіяльності» передбачений необхідний обсяг знань, умінь і навичок, який засвоюється учнями  за навчальними планами.

 План-схема навчального кабінету

skhema kabineta

Акт готовності кабінету до навчального року

 Акт готовності

План за поверхами навчального закладу

план за поверхами

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: