PostHeaderIcon Навчальні кабінети

Кабінети суспільно – гуманітарного та соціально – економічного циклів — це навчальні підрозділи професійно – технічного навчального закладу, які оснаще­ні наочними посібниками, навчальним обладнан­ням, меблями і пристроями, що стосуються кон­кретного навчального предмета. У них прово­дяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, виховна робота з учнями, систематичне підвищення наукової, педагогічної, психологічної та методичної кваліфікації викладачів.

Навчально-пізнавальна робота з предметів здійс­нюється за допомогою комплексного використання технічних засобів навчання, проведення практич­них робіт, організації роботи з підручниками, довідниками, доку­ментами, дидактичним матеріалом тощо.

При викладанні предметів суспільно – гуманітарного та соціально – економічного циклу викладачі ставлять завдання глибоко розкрити зміст і показати практичне значення предметів, які викладають; створити на уроках «ситуацію успіху»; партнерські стосунки «вчитель-учень»; стимулювати учнів до самопізнання.

Кабінети суспільно – гуманітарного та соціально – економічного циклів мають сучасний дизайн та матеріально-технічне забезпечення та створюють доброзичливий мікроклімат, котрий є запорукою успішного оволодіння учнями знань, які необхідні молодій людині, котра повинна бути не тільки висококваліфікованим конкурентоздатним робітником на сучасному ринку праці, а й всебічно розвиненою особистістю.

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст:

Новини

news2

Роботи наших учнів

043

Голосування
Куди підете навчатись: