PostHeaderIcon Сторінка психолога

Бенедіс

Бенедіс Наталія Олександрівна

практичний психолог

спеціаліст ІІ категорії

ГРАФІК РОБОТИ:

пн, вт, ср, чт - 8:00-17:00, пт - 8:00-16:00

каб. 22.

Блог практичного психолога (викладача)

028028302870383

048053705700614

Психологічна служба ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу»

План роботи на 2018/2019 навчальний рік практичного психолога Державного навчального закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»складено на підставістатті 76 Закону України «Про освіту», «Положення про психологічну службу системи освіти України» від 22.05.2018 р., наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про психологічну службу в системі освіти України», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 року № 1127 «Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року», листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018р. №1/9-487 «Про пріоритетні напрями психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік, листа Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у київській області від 16.08.2018 №5/03-101 «Методичні рекомендації про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Київської області на 2018-2019 н.р.» та інших нормативних документів з цього питання.

Основна мета психологічної служби Державного навчального закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»: психологічний супровід індивідуального розвитку кожного здобувача освіти в реалізації освітнього процесу та охорони його психофізичного здоров’я; підтримка комфортного освітнього середовища, яке сприяє найбільш повному розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу.

Завдання психологічної служби Державного навчального закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»:

- впровадження в практику закладу освіти корекційно-розвиваючих програм освітньої діяльності з урахуванням особливостей психофізичного розвитку здобувачів освіти;

- виявлення та обстеження здобувачів освіти, які потребують соціально-психологічної корекції та надання їм психолого-педагогічної допомоги;

- проведення психологічної експертизи та психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки здобувачів освіти та інших проявів асоціальної форми поведінки;

- здійснення профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед здобувачів освіти;

- сприяти реалізації вибраних здобувачами освіти професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, можливостей, здібностей; підготовка їх до свідомого життя;

- надання консультаційної допомоги педагогічному коллективу, щодо впровадження та адаптації інноваційних методик навчання та виховання з урахуванням особливостей вікового та психофізичного розвитку здобувачів освіти;

- надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги вступникам в адаптації до нових умов освітнього процесу та налагодження побутових умов їх проживання і встановлення нових соціальних зв’язків у закладі освіти і за його межами;

- залучення здобувачів освіти із складними життєвими обставинами до активної виховної і розвивальної діяльності в позаурочний час, реабілітація;

- забезпечення індивідуального супроводу працівниками психологічної служби всіх без винятку здобувачам освіти, надання їм необхідної корекційної, реабілітаційної і психолого-педагогічної допомоги від пережитого протягом навчального року шляхом впровадження психологічних ігор та праце - і музико терапії тощо;

-створення сприятливого психологічного клімату в закладі освіти та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків здобувачів освіти;

- проводити в закладі освітивведений факультатив «Психологія особистісного зростання», що сприятиме розв’язанню ряду суспільних та психолого-педагогічних проблем в середовищі закладу освіти, а також орієнтована на підсилення психологічної складової у молоді закладу освіти.

Снимок22Снимок23

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст:

Новини

news2

Роботи наших учнів

043

Голосування
Куди підете навчатись: